יום רביעי, 31 בדצמבר 2008

דמעות על צפריר רונן ז"ל כי איננו

מ ט ה י ה ו ד י ל א ו מ י (מי"ל)
"לא ארץ נכריה לקחנו לנו, ולא ברכוש-נוכרים משלנו, כי אם נחלת-אבותינו, אשר בידי אויבינו, בעת מן העיתים, בלא משפט-נכבשה. כאשר היתה לנו עת, השיבונו את נחלת-אבותינו" (מכתבו של שמעון החשמונאי לאנטיוכוס)
טלפון: 03-5615353 yoavi@yoavicpa.co.il E-mail:


‏31 דצמבר 2008
145 / חר
לכבוד
אחיי ורעיי

ג. א. נ.,

דמעות על צפריר רונן ז"ל כי איננו


עמדתי דומע, בבית הקברות, אל מול הרי הגלבוע,
והרהרתי בקינת דויד ליהונתן:
צר עליך אחי צפריר, נעמת לי מאוד
נפלאה אהבתך האדירה לעמי ולארצי
צפריר היה כאבן בזלת, שנחצב מתוך הסלע שבעמק, וחזר לצור מחצבתו.

צפריר בן עין חרוד, לוחם בסיירת מטכ"ל, יפה הבלורית והתואר, לוחם ללא חת בעד עם ישראל וארץ ישראל.
מדי בוקר, יחסר לנו במחשב, המסר הלאומי, שצפריר היה שולח לנו בלילה.
כמה שעות לפני מותו, שלח לנו גם את המייל הבא. אכן צואה לידידיו, ממשיכי דרכו.

דוד בן גוריון - בזל 1937
אין רשות לשום יהודי לוותר על זכות העם היהודי בארץ. אין זו סמכות של שום יהודי. אין זו סמכות של
שום גוף יהודי. אין זו אפילו סמכותו של העם היהודי כולו החי אתנו היום - לוותר על איזה חלק שהוא
בארץ. זוהי זכות האומה היהודית לדורותיה, זכות שאיננה להפקעה בשום תנאי. אילו גם היו יהודים באיזה זמן שהוא המכריזים על הסתלקותם מזכות זו - אין בכוחם ובסמכותם להפקיע זכות זו מהדורות הבאים. שום
ויתור ממין זה אינו מחייב ואינו קושר את העם היהודי. זכותנו על הארץ – על הארץ כולה – קיימת ועומדת
לעד, ועד ביצוע הגאולה המלאה והשלמה לא נזוז מזכותנו ההסטורית.
דוד בן גוריון – הקונגרס הציוני בבזל, 1937

ברל כצנלסון – 1936
היש עם בעמים אשר בניו הגיעו לסילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל יסוריו, הם בזויים ושנואים, וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס ממלא את לבם רגש הערצה והתמכרות ?...

וכאן ידבקו בו חיידקים של שנאה לעצמו... עד כדי כך שיראה את הגאולה בנאצים הפלשתינאים, שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה עם תאוות הפגיון שבמזרח. כל עוד ילד יהודי... יכול לבוא לארץ ישראל ולהידבק כאו בחיידק השנאה העצמית... אל דומי למצפוננו.
ברל כצנלסון - דבר 01-05-1936

צפריר נפטר בדמי ימיו והשאיר משפחה במצב כלכלי קשה. ידידיו ומקורביו, החליטו לאסוף כספים לעזרת המשפחה. כל מי שידבנו לבו, יעזור כפי יכולתו
לבנק המזרחי (20), סניף 474, חשבון 165496 ע"ש ג'ודי רונן
מי שרוצה שתרומה זאת תוכר למס הכנסה, יתקשר לחתום מטה.
בכבוד רב,

חיים יואבי רבינוביץ
אזרח פשוט

אין תגובות: